Македонците од Албанија имаат битно барање: Ова мора да се исполни

Како што Албанците имаат голем број на права во Македонија, така и Македонците бараат барем дел од тие права во Албанија.

Сето тоа е сосема легитимно и возможно. Важно е да постои интерес од двете страни за меѓусебна соработка и разбирање.
Дали Македонците од Албанија ќе ги добијат своите барања?

Македонското друштво „Илинден“ од Тирана достави барање до претседателката на албанскиот парламент Линдита Никола, со кое од име на Македонците се бара формирање две општини Голо Брдо и Гора.
Ова барање доаѓа за време на расправата на специјалната комисија за територијална поделба, а барањето е врз основа на „Законот за заштита на националните малцинства во Албанија”.

Според претседателот на друштвото Никола Ѓурѓај во образложението на барањето се наведени „основани причини за ова легитимно барање на Македонците од двете области”.
„По територијалната поделба во Република Албанија што се случи во 2014 година, областите Голо Брдо и Гора, каде живее македонско население останаа неразвиени. Исто така, Македонците не се застапени во локалната власт. Во 2014 година, владата ги укина општините Требиште, Острени и Стеблево, во областа Голо Брдо и ги припои, првите две во општина Булќиза, а општина Стеблево во општина Либражд. Општините Шиштавец и Запот во областа Гора, пак, по укинувањето се припоени кон општина Кукс“, вели Ѓурѓај за МИА.
Според него, со формирањето на општините Голо Брдо и Гора ќе се заштити етничкиот, јазичниот, културниот и верскиот идентитет на македонското национално малцинство на овие простори. Воедно ќе ја зајакне економијата на жителите и ќе овозможи развој на областите, кои се најнеразвиени во државата. (МИА)

error: Content is protected !!