Сите ја користиме, но никој не забележал: На банкнотата од 100 денари нешто е чудно кај реката Вардар

Она што побуди внимание кај архитектот Иван Стојковски од скопско Маџир Маало е гравурата во негатив на Скопје од 17 век, што се наоѓа на задната страна на стоденарката.
На банкнотата од сто денари Вардар тече угоре.
Тој тврди дека е оригиналната што ја изработил Јакобус Харивејн – Антверпен, но е поставена во негатив.
-Сметам дека грешката е направена сосема случајно при лиењето на гравурата што може да се случи и денеска и покрај развиената технологија.
Најверојатно тогаш таа грешка не била многу битна. Можеби е направена грешка при пресликувањето или при копирањето.

error: Content is protected !!